สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ทรงเดช พูนสิริเพิ่มผล (เดช)

Songdej Poonsiripermpon

Isab รุ่น 5

วัน-เดือน-ปีเกิด : 22/12/1960
อายุ : 62 ปี
ลงทะเบียน THE MASTER