สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ดร.รัชต วรุณสุขะศิริ (เอก)

Ratchata Warunsukhasiri

เอก The Master 5 ครับ ทำธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจนำเที่ยว และเป็นอาจารย์สอนด้าน Service Marketing ครับ

ลงทะเบียน THE MASTER