สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ณัฐพล เดชวิทักษ์ (เป้ง)

Nattapon Dejvitak

วัน-เดือน-ปีเกิด : 03/02/1972
อายุ : 51 ปี

ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับเรา

บมจ. ล็อกซเล่ย์ ประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT), กลุ่มธุรกิจโครงการสาธารณูปโภค (Infrastructure), กลุ่มธุรกิจการค้า (Trading), กลุ่มธุรกิจบริการ (Services), และกลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy)


สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ : เลขที่ 102 ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
มือถือ : 0819887555
โทรศัพท์ : 023488679
เว็บไซต์ : https://www.loxley.co.th

ผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียน THE MASTER