ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร The MASTER รุ่น 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่นที่ 3

อ่านต่อ
9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

อ่านต่อ
เปิดรับสมัครหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 3

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่นที่ 3

อ่านต่อ
คำยืนยันจากหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 2

รวมคำยืนยันจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 2

อ่านต่อ
ลงทะเบียน