ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้  เตรียมตัวพบกับ ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
เปิดอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่ง...

อ่านต่อ
iSAB เปิดหลักสูตร พัฒนาผู้นำทางธุรกิจ หวังสร้างผู้บริหาร ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนด้วยจริยธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ iSAB เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร

อ่านต่อ
MD สุด Teen

ผสมพันธุ์ชีวิตงานกับ lifestyle กับคุณสุหฤท สยามวาลา

อ่านต่อ
คำยืนยันจากหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 2

รวมคำยืนยันจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 2

อ่านต่อ
เปิดรุ่น 4 ไปอย่างสวยงาม จนมีหลายคนถามว่า รุ่น 5 จะเปิดเมื่อไหร่

เปิดรุ่น 4 ไปอย่างสวยงาม จนมีหลายคนถามว่า รุ่น 5 จะเปิดเมื่อไหร่

อ่านต่อ
เปิดหัวใจและมุมมองธุรกิจเชิงบวก

ภาพวันเปิดหลักสูตร The MASTER และกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจตั้งแต่วันแรก

อ่านต่อ
9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

อ่านต่อ
ลงทะเบียน THE MASTER