ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร The MASTER รุ่น 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร The MASTER รุ่น 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร The MASTER รุ่น 3

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่นที่ 3 และกำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่นที่ 3 ดังนี้

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน