สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ยาสุซิ มาซาอิ

ลงทะเบียน THE MASTER