ติดต่อสถาบันฯ

ข้อมูลการติดต่อ

  • เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 10
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • 085-488-4743,063-474-0300,092-281-3200
  • 02-308-0733
  • isab.thailand@gmail.com
  • watsana2020