วิทยากรประจำหลักสูตร

บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


"ทุกการบริหารต้องมียุทธศาสตร์ นักบริหารรุ่นใหม่ต้องกล้าคิดนอกกรอบ ปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าเปลี่ยนแปลง และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม นั่นคือหัวใจของนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


"หลักสูตร The Master จะเกิดประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ตั้งใจมาเรียนและมีความมุ่งมั่น ก็จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการใช้ความคิดและปัญญาให้สูงขึ้นและมุ่งหวังที่จะนำความเข้าใจเหล่านี้ไปใช้พัฒนาชีวิต องค์กร ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป"

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

อดีตนายกรัฐมนตรี
และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์


"การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมองไปข้างหน้า คิดในเชิงบวก แสวงหาโอกาสอย่างสร้างสรรค์ และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล หลักสุตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้"

ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท ดีซี คอนซิลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส จำกัด


"เราสามารถเปลี่ยนโลก เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ให้กลับมาเป็นสมรภูมิแห่งคุณธรรม แบ่งปัน เป็นสุข และยั่งยืนได้ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก"

ดร.กิตติกร  ดาวพิเศษ

รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการโครงการสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


"เราเลือกคนในการทำงานที่หลากหลายไม่ได้ แต่เราเลือกวิธีทำงานกับคนที่หลากหลายได้ การรวมความเก่งของคนทั้งหลาย และให้ทุกคนมีความรักในทีมที่หลากหลายนั้น ทำให้ธุรกิจติดปีก และบินไปในหลากหลายธุรกิจได้"

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


"ธุรกิจจะเดินหน้าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ผู้บริหารต้องกล้าคิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม หลักสูตร The Master คือคำตอบ"

อริยะ  พนมยงค์

กรรมการผู้จัดการ

LINE ประเทศไทย


ไผท  ผดุงถิ่น

นายกสมาคม

Thailand tech startup association


"ในการทำธุรกิจ เราไม่สามารถขายของคนเดียวได้ เราต้องมีเครือข่าย เราต้องเป็น Something for someone มองรอบข้างว่ามีใครที่เราจะร่วมมือกันทำธุรกิจได้"

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการบริษัท / รองผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


ปิยชาติ  อิศรภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แบรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


"สำหรับผม The Master คือผุ้นำที่ยึดมั่นในองค์ความรู้เป็นรากฐาน ในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างให้กับสิ่งใหม่เพื่อการต่อยอด พร้อมเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สูญเสียตัวตน"

รศ.ดร.เสรี  วงศ์มณฑา

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด


"คิดครบ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้บริหาร Genius"

ณัฐวุฒิ  พึงเจริญพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อุ๊คบี จำกัด


"อย่าให้คุณค่ากับ ความล้มเหลว มากเกินไปจนทำให้ไม่กล้าเสี่ยง หยุดความฝัน หรือล้มเลิกความตั้งใจจะเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ อย่ายอมแพ้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมา แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ"

เกษมสันต์  วีระกุล

นักวิชาการอิสระ
และผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC


"ตอนนี้คนชอบเรียกผมว่าเป็น มิสเตอร์ AEC เวลาผมเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ผมมักจะเอาของดีของเขามาเล่าให้คนไทยฟัง คนไทยจะได้รู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้น อะไรที่เราต่อยอดจากตรงนี้ได้ เช่น ถ้าพาธุรกิจไทยไปบุกตลาดอาเซียนได้ผมก็อยากทำ ถ้าเอาของดีๆ ขึ้นมาวางยุทธศาสตร์แล้วปรับก็น่าจะทำ"

นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เมืองไทยประกันภัย


คริสโตเฟอร์  ไรท์

เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
พิธีกร นักเขียน


ประภาส  ชลศรานนท์

รองประธาน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด


ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้ง

ตลาดดอทคอม


ลงทะเบียน