ติดต่อสถาบันฯ

ข้อมูลการติดต่อ

  • เลขที่ 2170 กรุงเทพทาวเวอร์ (อาคารคุณธรรม) ชั้น 10
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • 085-488-4743,098-239-9244
  • isab.thailand@gmail.com
  • watsana2020
ลงทะเบียน THE MASTER