ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

เตรียมพบกับผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ
เตรียมพบกับผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เตรียมตัวพบกับผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เตรียมพบกับคุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เตรียมพบกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เตรียมพบกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณวิชัย ทองแตง และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เตรียมพบกับคุณวิชัย ทองแตง และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณบุญชัย โชควัฒนา

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เตรียมพบกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณบุญชัย โชควัฒนา

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในหัวข้อ "เมื่อวิกฤตเผยผู้นำ"

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในหัวข้อ "เมื่อวิกฤตเผยผู้นำ"

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร The MASTER รุ่น 7

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร The MASTER รุ่น 7

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณเกียรติ สิทธีอมร และรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับคุณเกียรติ สิทธีอมร และรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

อ่านต่อ
เตรียมพบกับคุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณสมโภชน์ อาหุนัย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับคุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณสมโภชน์ อาหุนัย

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ คุณสมโภชน์ อาหุนัย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ และคุณสมโภชน์ อาหุนัย

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับ คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ คุณเวทิต โชควัฒนา ในหัวข้อ "ในยุคที่มาม่าขายยากขึ้น และ Exponential Technology and Disruption"

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 65 65 นี้ เวลา 13:30 - 18:00 น. เตรียมพบกับ คุณเวทิต โชควัฒนา ในหัวข้อ "ในยุคที่มาม่าขายยากขึ้น และ Exponential Technology and Disruption"

อ่านต่อ
สถาบัน iSAB เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ  ด้านสาธารณสุข

เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ  ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ในหัวข้อ "STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM"

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 65 นี้ เวลา 13:30 -18:00 น. เตรียมพบกับ ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ในหัวข้อ "STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM"

อ่านต่อ
เตรียมพบกับ  ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ในหัวข้อ "BEING A GREAT STORYTELLER"

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 65 นี้ เวลา 13:30 -18:00 น. เตรียมพบกับ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ในหัวข้อ "BEING A GREAT STORYTELLER"

อ่านต่อ
วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้  เตรียมตัวพบกับ ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
เปิดอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่ง...

อ่านต่อ
iSAB เปิดหลักสูตร พัฒนาผู้นำทางธุรกิจ หวังสร้างผู้บริหาร ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนด้วยจริยธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ iSAB เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร

อ่านต่อ
MD สุด Teen

ผสมพันธุ์ชีวิตงานกับ lifestyle กับคุณสุหฤท สยามวาลา

อ่านต่อ
คำยืนยันจากหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 2

รวมคำยืนยันจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 2

อ่านต่อ
เปิดรุ่น 4 ไปอย่างสวยงาม จนมีหลายคนถามว่า รุ่น 5 จะเปิดเมื่อไหร่

เปิดรุ่น 4 ไปอย่างสวยงาม จนมีหลายคนถามว่า รุ่น 5 จะเปิดเมื่อไหร่

อ่านต่อ
เปิดหัวใจและมุมมองธุรกิจเชิงบวก

ภาพวันเปิดหลักสูตร The MASTER และกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจตั้งแต่วันแรก

อ่านต่อ
9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

9 เหตุผลทำไมต้องหลักสูตร The MASTER

อ่านต่อ
ลงทะเบียน THE MASTER