ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 6 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมนำทาง สร้างธุรกิจ โดย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร และ หัวข้อ Creative Economy โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

อ่านต่อ
บรรยากาศงานเลี้ยงปิดหลักสูตร The MASTER 7

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปิดหลักสูตร The MASTER 7

อ่านต่อ
บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร

บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร The MASTER 7 Appreciative Thinking Project

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 15 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยายโดย ผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 14 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยายโดย ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

อ่านต่อ
THE MASTER รุ่นที่ 7 บรรยากาศปาร์ตี้ในธีม Cartoon Fancy Party

THE MASTER รุ่นที่ 7 บรรยากาศปาร์ตี้ในธีม Cartoon Fancy Party

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 13 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

อ่านต่อ
บรรยากาศ The MASTER 7 กับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

The MASTER 7 เยี่ยมชมโรงงาน 4 บริษัทคุณภาพอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

อ่านต่อ
The MASTER รุ่นที่ 7 บรรยากาศปาร์ตี้ในธีม จอมยุทธ์

The MASTER รุ่นที่ 7 บรรยากาศปาร์ตี้ในธีม จอมยุทธ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 8 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 8 ในหัวข้อ ภาวะผู้นำ...กับการตัดสินใจ โดย ผู้ว่าณรงศักดิ์ โอสถธนากรณ์

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีม Emergency and Sport Day

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 7 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ Build Team อย่างไรให้ Strong และ หัวข้อ พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2023

อ่านต่อ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7 ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7 ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

อ่านต่อ
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีม 7th Heaven

บรรยากาศงานปาร์ตี้ ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 ในธีม 7th Heaven

อ่านต่อ
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีมงานวัด

บรรยากาศงานปาร์ตี้ ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 ในธีมงานวัด

อ่านต่อ
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีม Pajamas Party

บรรยากาศงานปาร์ตี้ ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 ในธีม Pajamas Party

อ่านต่อ
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีม Camping Party

บรรยากาศงานปาร์ตี้ ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 ในธีม Camping Party

อ่านต่อ
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ธีม Chinese Festival

บรรยากาศงานปาร์ตี้ ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 ในธีม Chinese Festival

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 5 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ เดินเกมอย่างไร ในสงคราม E-Commerce โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และหัวข้อ ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจา โดย คุณเกียรติ สิทธีอมร

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 4 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ หัวอกคนขายมาม่า โดย คุณเวทิต โชควัฒนา และหัวข้อ Building Growth Mindset & Team Culture โดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 3 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ ชีวิต…คิดบวก โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 2 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

หัวข้อ ถอดรหัสความคิดใหม่ ๆ ของวิชัย ทองแตง โดย คุณวิชัย ทองแตง และหัวข้อ ถอดโมเดล พัฒนาอย่างไรให้ไปไกลแบบก้าวกระโดดโดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อ่านต่อ
The MASTER 7 กิจกรรมนอกสถานที่ Baba Beach Club Hua Hin

บรรยากาศกิจกรรมนอกสถานที่ The MASTER 7 @Baba Beach Huahin

อ่านต่อ
บรรยากาศกิจกรรมวันเปิดหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 1 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายหัวข้อ ผู้นำ...กับยุทธศาสตร์เชิงบวก โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และหัวข้อ ฝ่า ฟัน ให้ ถึง ฝัน โดย คุณบุญชัย โชควัฒนา

อ่านต่อ
พิธีเปิดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

อ่านต่อ
บรรยากาศ Family Reunion รวมตัว The MASTER รุ่น 1-6

อ่านต่อ
พิธีปิดหลักสูตร THE MASTER 6

อ่านต่อ
iSAB ส่ง THE MASTER รุ่น 5 นำเสนอโครงการแก้ปัญหาส่งออกไทย

iSAB ส่ง THE MASTER รุ่น 5 นำเสนอโครงการแก้ปัญหาส่งออกไทย

อ่านต่อ
ประสบการณ์สร้างตัว

2 วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ คุณพีรนาถ โชควัฒนา และคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ที่ให้ข้อคิดดีๆ นำไปใช้ได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต

อ่านต่อ
หลักสูตร THE MASTER 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหา คุ้มค่าทุกแง่มุม

ในการทำธุรกิจ เราไม่สามารถขายของคนเดียวได้ เราต้องมีเครือข่าย...

อ่านต่อ
THE MASTER รุ่นที่ 1 ดูงานประเทศเวียดนาม

“ บุญชัย โชควัฒนา ” ประธานหลักสูตร พาคณะผู้ใฝ่รู้ The Master รุ่น 1 ศึกษาดูงาน...

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 13 มกราคม 2560

หากเผชิญกับอุปสรรค และความล้มเหลวทางธุรกิจ ไม่ได้แสดงว่าเราต้องยอมแพ้ แต่มันคือบทเรียน...

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 6 มกราคม 2560

ปัจจุบันในโลกธุรกิจที่การตลาดเติบโตและแข่งขันกันอย่างดุเดือด ปฎิเสธไม่ได้ว่าการสร้างแบรนด์...

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ Appreciative Business : พิชิตความสำเร็จด้วย...

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการภาคโรงงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2559

สถาบัน iSAB นำโดย คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร นำทีม THE MASTER รุ่นที่ 1...

อ่านต่อ
บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ "Winning Formula" โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช

ประมวลภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ "Winning Formula" เมื่อหงส์ต้องชนกับมังกร โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ
Talk of The MASTER

คุยกับผู้กำกับโฆษณามือ 1 ของโลก พี่ต่อ ฟีโนมีน่า (ธนญชัย ศรศรีวิชัย)

อ่านต่อ
บุกโรงงานยักษ์ใหญ่ Daio Paper Corporation ประเทศญี่ปุ่น

คุณบุญชัย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา นำคณะผู้ใฝ่รู้หลักสูตร The MASTER รุ่น 3 เรียนรู้งานจากโรงงานผลิตกระดาษ...

อ่านต่อ
กอดคอกันไปดูงานสวนอุตสาหกรรม

ได้ทั้งความรู้ และความมันส์ แบบ Exclusive สุดๆ กับการเยี่ยมชมโรงงานไลอ้อน และมาม่า

อ่านต่อ
พิธีปิดหลักสูตร THE MASTER 5

อ่านต่อ
ลงทะเบียน THE MASTER