สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

กรกช ตันสกุล (ปิ๋ม)

Korakoj Tansakul

Absolute PR เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ

โทรศัพท์ : 0618586556
ลงทะเบียน THE MASTER 6