สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

วัชรี บรรณหิรัญ (หลี)

Watcharee Banhiran

หลี The Master 5 ค่ะ ทำศูนย์รักษานอนกรนและโรคการหลับโดยแพทย์วิชาชีพ PHC Clinic นอกจากนี้ ยังรับออกแบบ ประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ตามความต้องการลูกค้า IDI INTERNATIONAL

วัน-เดือน-ปีเกิด : 22/11/1975
อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา

สาขา MBA - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
ระดับปริญญาโท
สาขา The Cambridge First Certificate in English (FCE) - Auckland University of Technology (AUT) ปี 2544
อื่นๆ
สาขา บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2539
ระดับปริญญาตรี
สาขา - ปี

เคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันต่างๆ

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุนที่ 5 ปี 2562
สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
หลักสูตร : รุนที่ 0 ปี

ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับเรา

พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic) ดำเนินการโดยบริษัท Profession Health care จำกัด  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา "นอนกรน" "โรคหยุดหายใจขณะหลับ" "นอนกัดฟัน" "จมูกอักเสบภูมิแพ้" "ผนังกั้นช่องจมูกคด" "ต่อมทอนซิลโต" "ต่อมอะดินอยด์โต" ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจร ซึ่งรวมถึง การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาแบบครบวงจร ทั้งเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เจ็บ หรือ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทุกชนิด และการผ่าตัดประเภทต่าง ๆ  ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine และอนุมัติบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ร่วมกับทันตแพทย์วิชาชีพที่ผ่านฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดูแลรักษาที่สามารถมั่นใจได้ว่า  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม

 ศูนย์รวมการรักษานอนกรนและโรคการหลับ โดยทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพ

"Sleep care by Profession"

โทร 095- 950-7956 หรือ 061- 659-1788


สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาล/คลีนิค
ที่อยู่ : เลขที่ 61/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
มือถือ : 0616591788
โทรศัพท์ : 095 950 7956
เว็บไซต์ : https://www.professionsleepclinic.com

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไอ.ดี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัททางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ผลิต และจัดสร้าง เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป และ ระบบไฟฟ้า (ออกแบบเครื่องจักรและระบบการผลิต)

 I.D.I. INTERNATIONAL CO.,LTD. IS AN ENGINEERING COMPANY WHICH PROVIDE VARIETY OF SERVICES ie : DESIGN, PRODUCTION, FABRICATION , INSTALLATION MACHINERY AND MAINTENANCE  SERVICES etc.

SCOPE OF WORKS (SPECIAL EXPERT)

1.  CONVEYING SYSTEM  ออกแบบระบบลำเลียง
2. SILO AND ANCILLARY EQUIPMENT ถังไซโลและ อุปกรณ์เสริม อะไหล่ต่างๆ
3. FEED MILL PRODUCTION LINE ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอาหารสัตว์
4. BULK WAREHOUSE FOR STORING LARGE QUANTITIES OF RAW MATERIALS (MORE THAN 10,000 TONS) ออกแบบระบบจัดเก็บวัตถุดิบปริมาณมากเข้าโกดัง 
5.  MACHINERY AND EQUIPMENT FOR MIXING RAW MATERIALS. ระบบสำหรับผสมวัตถุดิบ
6. MILLING AND CRUSHING MACHINE SUCH AS HAMMER MILL ระบบโม่ย่อยวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กหรือผง 
7.  SIEVING MACHINES SUCH AS DRUM SEIVE , DRESS SIEVE ตะแกรงร่อน คัดแยกวัตถุดิบ
8. WATER TREATMENT MACHINERY เครื่องบำบัดน้ำเสีย
9. MACHINE FOR PRODUCTION OF RAILWAY CONCRETE SLEEPER. เครื่องจักรระบบผลิตหมอนคอนกรีตรถไฟ
10. TANK AND VESSEL. ถังบรรจุ เหล็ก และ สแตนเลสต่างๆ

สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเครื่องจักร/เครื่องกล
ที่อยู่ : เลขที่ 13/24 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
มือถือ : 0616591788
โทรศัพท์ : 034-110-463
แฟกซ์ : 034-110-463
เว็บไซต์ : https://www.idiinter.com
https://goo.gl/maps/2jG8a3AHGvN2

ผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียน THE MASTER