ประสบการณ์สร้างตัว

ประสบการณ์สร้างตัว

ประสบการณ์สร้างตัว

ประเดิมหลักสูตร The Master รุ่น 3 กับ 2 วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะหลักการวิเคราะห์หุ้นในแบบฉบับของคุณพีรนาถ โชควัฒนา และผู้ที่ได้ชื่อว่า “กูรูด้านความรัก” คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ที่ให้ข้อคิดดีๆ นำไปใช้ได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER