บุกโรงงานยักษ์ใหญ่ Daio Paper Corporation ประเทศญี่ปุ่น

บุกโรงงานยักษ์ใหญ่ Daio Paper Corporation ประเทศญี่ปุ่น

บุกโรงงานยักษ์ใหญ่ Daio Paper Corporation ประเทศญี่ปุ่น

คุณบุญชัย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา นำคณะผู้ใฝ่รู้หลักสูตร The MASTER รุ่น 3 เรียนรู้งานจากโรงงานผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ยักษ์ใหญ่ ที่มีพื้นที่ถึง 1,669,000 ตร.ม.

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER