บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ "Winning Formula" โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ "Winning Formula" โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ "Winning Formula" โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช

ประมวลภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ "Winning Formula" เมื่อหงส์ต้องชนกับมังกร โดยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER