บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 1 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 1 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 1 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

หัวข้อ ผู้นำ...กับยุทธศาสตร์เชิงบวก
โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

หัวข้อ ฝ่า ฟัน ให้ ถึง ฝัน
โดย คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER