ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 6 มกราคม 2560

        ปัจจุบันในโลกธุรกิจที่การตลาดเติบโตและแข่งขันกันอย่างดุเดือด ปฎิเสธไม่ได้ว่าการสร้างแบรนด์ คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทางสถาบันฯ จึงเชิญกูรูนักสร้างแบรนด์ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา และคุณปิยะชาติ อิศรภักดี (ผู้เขียนหนังสือ BRANDiNG 4.0) มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ THE MASTER รุ่นที่ 1

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER