บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 3 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 3 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 3 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

หัวข้อ ชีวิต…คิดบวก

โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER