ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ภาพบรรยากาศหลักสูตร THE MASTER วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ Appreciative Business : พิชิตความสำเร็จด้วยการบริหาร “คน”... โดยคุณชาตยา สุพรรณพงศ์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER