การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7 ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7 ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7 ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

บรรยากาศ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ The MASTER 7

ณ ประเทศออสเตรีย - ฮังการี

เมื่อวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2566

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER