ภาพบรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 7 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 7 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 7 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

หัวข้อ Build Team อย่างไรให้ Strong

โดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

และหัวข้อ พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2023

โดย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER