บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 13 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 13 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 13 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยาย

ในหัวข้อ Exponential Technology and Disruption

โดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

 

และหัวข้อ ภาวะผู้นำแบบสีจิ้นผิง

โดย รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER