บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 14 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 14 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 14 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยาย

ในหัวข้อ Affective Communication for Engagement 

โดย ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER