บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร

บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร

บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร

บรรยากาศกิจกรรมปิดหลักสูตร

The MASTER 7 Appreciative Thinking Project

และพิธีมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER