สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

สุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ สินธุ์สุวรรณ (กบ)

suksun sinsuwan

ผมเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ HAPPY TRIPS และ บริษัททัวร์ HAPPY TEAM CENTER เราเปิดมาตั้งแต่ 29 ต.ค. 2544 เรามีชำนาญการเรื่องจัดทัวร์ทั้งใน และ ต่างประเทศ เรามีทีมไกด์ที่มีคุณภาพ และ ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพัน

วัน-เดือน-ปีเกิด : 10/09/1974
อายุ : 49 ปี
ลงทะเบียน THE MASTER