หลักสูตร THE MASTER 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหา คุ้มค่าทุกแง่มุม

หลักสูตร THE MASTER 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหา คุ้มค่าทุกแง่มุม

หลักสูตร THE MASTER 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหา คุ้มค่าทุกแง่มุม

      "ในการทำธุรกิจ เราไม่สามารถขายของคนเดียวได้ เราต้องมีเครือข่าย เราต้องเป็น something for someone มอบรอบข้างว่ามีใครที่เราจะเร่วมมือกันในการทำธุรกิจได้” หลักสูตร The Master 2 ได้รับเกียรติอีกครั้งจากคุณไผท ผดุงถิ่น มาบรรยายด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และคุ้มค่าที่สุด"

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER