เตรียมพบกับ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ในหัวข้อ "BEING A GREAT STORYTELLER"

เตรียมพบกับ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ในหัวข้อ "BEING A GREAT STORYTELLER"

เตรียมพบกับ  ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ในหัวข้อ "BEING A GREAT STORYTELLER"

สวัสดีครับ พี่ๆ ผู้ใฝ่รู้ The Master 6 ทุกท่าน

➕ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 65 นี้ 
➕ เวลา 13:30 -18:00 น.
➕ เตรียมพบกับ ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
➕ อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
➕ ในหัวข้อ  “ BEING A GREAT STORYTELLER “
➕ ห้ามพลาดกันเลยนะครับ

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER