เตรียมพบกับ ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ในหัวข้อ "STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM"

เตรียมพบกับ ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ในหัวข้อ "STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM"

เตรียมพบกับ  ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ในหัวข้อ "STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM"

สวัสดีครับ พี่ๆ ผู้ใฝ่รู้ The Master 6 ทุกท่าน

➕ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 65 นี้ 
➕  เวลา 13:30 -18:00 น.
➕  เตรียมพบกับ  
➕  ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
➕  อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
➕  ในหัวข้อ “STORYTELLING AND PERFORMING ARTS FOR ENCOURAGING TEAM“ 
➕  ห้ามพลาดกันเลยนะครับ

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER