สถาบัน iSAB เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข

สถาบัน iSAB เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข

สถาบัน iSAB เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ  ด้านสาธารณสุข

➕ สถาบัน iSAB
➕ เราเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ด้วยความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติ  ด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
➕ กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID Free Setting) สําหรับการประชุม สัมมนา “อย่างเข้มงวด”
➕ เพื่อพี่ๆ ผู้ใฝ่รู้ ทุกท่านปลอดภัย ด้วยความห่วงใย จากสถาบัน

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER