เตรียมพบกับ คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา

เตรียมพบกับ คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา

เตรียมพบกับ คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา

สวัสดีครับ พี่ๆ ผู้ใฝ่รู้ The Master 6 ทุกท่าน

➕  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 65 นี้
➕  เวลา 13:30 - 18:00 น.
➕  เตรียมพบกับ  
➕  คุณพีรพัฒน์ เหรียญประยูร
➕  ช่วงที่ 1 หัวข้อ ปิดจุดเสี่ยงศึกสายเลือด
➕  คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา
➕  ช่วงที่ 2 หัวข้อ ตัวตนของคนอยู่
➕  ห้ามพลาดกันเลยนะครับ

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER