เตรียมพบกับคุณเกียรติ สิทธีอมร และรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

เตรียมพบกับคุณเกียรติ สิทธีอมร และรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

เตรียมพบกับคุณเกียรติ สิทธีอมร และรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

➕วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 65 นี้ 
➕เวลา 13:30 -18:00 น.
➕เตรียมพบกับ…
➕ช่วงที่ 1 หัวข้อ กลยุทธ์การต่อรอง ที่ผลลัพธ์ มากกว่าคำว่า "ได้"
➕คุณเกียรติ สิทธีอมร
     อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย
➕ช่วงที่ 2 หัวข้อ เศรษฐกิจไทย หลัง COVID-19
➕รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
      
➕ห้ามพลาดกันเลยนะครับ

#Themasterbyisab
#TheMaster6
#isabthailand
#isabthailand.com

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER