พิธีเปิดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

พิธีเปิดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

พิธีเปิดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

พิธีเปิดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” หรือ The MASTER รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ออดิทอเรียมอชั้น 1 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์

 

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ความซื่อสัตย์..คุณสมบัติของผู้นำ” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมทั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบัน iSAB พร้อมด้วย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร The Master นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.ดร. วิชญานันท์ รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER