พิธีเปิดหลักสูตร THE MASTER “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

พิธีเปิดหลักสูตร THE MASTER “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

พิธีเปิดหลักสูตร THE MASTER “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7

        สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ความซื่อสัตย์..คุณสมบัติของผู้นำ” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และมี นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบัน iSAB พร้อมด้วย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร The Master นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.ดร. วิชญานันท์ รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน

        สำหรับหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ และทายาทผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม นับเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างแท้จริง อาทิ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ คุณวิชัย ทองแตง คุณชานนท์ เรืองกฤตยา คุณเกียรติ สิทธีอมร อดีตประธานผู้แทนหอการค้าไทย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็นต้น มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ รวมถึงหลักคิดเชิงบวกในการบริหารองค์กรควบคู่คุณธรรม โดยหลักสูตรจะมีการทำเวิร์คช็อปเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก

        นับเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สร้างและพัฒนาผู้บริหารด้วย 3 หัวใจสำคัญ ประกอบด้วย Appreciative Leadership และ Virtue ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ (นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มอบรมรุ่น 7 ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.- 2 มิ.ย. 66

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER