เตรียมพบกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณบุญชัย โชควัฒนา

เตรียมพบกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณบุญชัย โชควัฒนา

เตรียมพบกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณบุญชัย โชควัฒนา

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 พบกับการบรรยาย

13.30 - 15.30 น. หัวข้อ ผู้นำ..กับยุทธศาสตร์เชิงบวก
                           โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย
16.00 - 18.00 น. หัวข้อ ฝ่า ฟัน ให้ ถึง ฝัน
                           โดย คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ
                            บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER