เตรียมพบกับคุณวิชัย ทองแตง และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

เตรียมพบกับคุณวิชัย ทองแตง และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

เตรียมพบกับคุณวิชัย ทองแตง และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับการบรรยาย

13.30 - 15.30 น. ถอดรหัสความคิดใหม่ ๆ ของวิชัย ทองแตง

                           โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแถวหน้าของไทย

16.00 - 18.00 น. ถอดโมเดล พัฒนาอย่างไรให้ไปไกลแบบก้าวกระโดด

                          โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน

 

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER