บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 2 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 2 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 2 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

หัวข้อ ถอดรหัสความคิดใหม่ ๆ ของวิชัย ทองแตง

โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแถวหน้าของไทย

 

หัวข้อ ถอดโมเดล พัฒนาอย่างไรให้ไปไกลแบบก้าวกระโดด

โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER