บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 6 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 6 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 6 ในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายในหลักสูตร The MASTER รุ่นที่ 7 

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2556

 

  • หัวข้อ คุณธรรมนำทาง สร้างธุรกิจ
    โดย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

  • หัวข้อ Creative Economy
    โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER