เตรียมพบกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

เตรียมพบกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

เตรียมพบกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 พบกับการบรรยาย

13.30 - 15.30 น. Build Team อย่างไรให้ Strong

                           โดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16.00 - 18.00 น. พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2023

                          โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER