เตรียมพบกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

เตรียมพบกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

เตรียมพบกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 18.00 น. 

พบกับการบรรยาย "ภาวะผู้นำ...กับการตัดสินใจ"

                           โดย ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER