บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 8 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 8 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 8 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

The MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยายในหัวข้อ

ภาวะผู้นำ...กับการตัดสินใจ

โดย ผู้ว่าณรงศักดิ์ โอสถธนากรณ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER