เตรียมพบกับคุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

เตรียมพบกับคุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

เตรียมพบกับคุณเวทิต โชควัฒนา และ รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ The MASTER 7 พบกับการบรรยาย

13.30 - 15.30 น. หัวข้อ Exponential Technology and Disruption
โดย คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

16.00 - 18.00 น. หัวข้อ ภาวะผู้นำแบบสีจิ้นผิง
โดย รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER