เตรียมพบกับผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

เตรียมพบกับผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

เตรียมพบกับผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30 - 18.00 น.

ชาว The Master 7 เตรียมตัวพบกับการบรรยายในหัวข้อ

Affective Communication for Engagement
โดย ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บางกอกทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER