เตรียมพบกับผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

เตรียมพบกับผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

เตรียมพบกับผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30 - 18.00 น.

พบกับการบรรยายครั้งสุดท้ายของ The MASTER 7

ในหัวข้อ Transformative Communication for Disruptive Leadership
โดย ผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บางกอกทาวเวอร์

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER