บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 15 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 15 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการบรรยายครั้งที่ 15 ในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7

บรรยากาศการฟังบรรยาย

ในหัวข้อ Transformative Communication for Disruptive Leadership

โดย ผศ. ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER